K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Bip.cstr.pl
Bip.cstr.pl
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 07.08.2018, zmieniona z powodu:
  Dodanie i aktualizacja linków do klauzul informacyjnych

  Klauzula informacyjna RODO

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art 13 ust 1 i ust 2 z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO informuję że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum  Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie zwany dalej Centrum

  2) Kontakt do Inspektora danych osobowych: iodo@cstr.pl

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Centrum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. i art 9 ust 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz

  - art 7 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

  - ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie ( Dz. U z 2017 r. poz 1463).

  3) odbiorcą Pani /Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  4) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawy Ordynacja podatkowa,

  5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz może być warunkiem dopuszczającym do uczestnictwa w naszych zadaniach statutowych Centrum.

  8) niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować nie zawarciem umowy o świadczenie usług.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Szaro
  Publikacja dnia: 07.08.2018
  Podpisał: Krzysztof Szaro
  Dokument z dnia: 07.08.2018
  Dokument oglądany razy: 5696
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie